پیوند های یکتا در وردپرس چیست؟

پیوند های یکتا در وردپرس چیست؟

امید صادقی ادمین
مدت زمان مطالعه: 15 دقیقه 22 خرداد 01

 این امکان در وردپرس  برای وب مستران و طراحان وب سایت فراهم میباشد که پیوند های یکتا را برای مطالب وردپرس خود اعمال نمایید. در حقیقت شما بایستی به گونه ای پیوند های یکتا (لینک نوشته) را انتخاب نمایید. که موتور های جستجو به سهولت آنها را درک نمایند. همچنین علاوه بر این قادر باشند که ترافیک بالای را برای وب سایت ایجاد نمایند. به عبارتی پیوند های یکتا از اساسی ترین اصول و معیار در حوزه سئو و بهبود کارایی و عملکرد وردپرس به حساب میاید.  در ادامه در این مقاله از صبا هاست همراه ما باشید تا در رابطه با پیوند های یکتا در وردپرس چیست؟ گفتگو نماییم. در این صورت به راحتی میتوانید پیوند های یکتا را درک نمایید در نتیجه قادر خواهید بود فرم مناسبی را برای پیوند های یکتا خود اعمال نمایید و از لحاظ سئو آن را بهبود بخشید.
پیوند یکتا چیست؟ و چرا تغییر پیوند یکتا مهم است؟
پیوند های یکتا که در زبان انگلیسی به صورت  WordPress Permalinks  میباشد در حقیقت فرم آدرس نوشته های شما میباشند. که به وسیله آن این امکان برای شما فراهم میباشد حالت های متعددی را به منظور اینکه آدرس نوشته شما به چه نحوی باشند انتخاب نمایید. توجه نمایید که انتخاب پیوند یکتا وردپرس تنها به نوشته های وردرس ختم نمیشود. بلکه شما قادر هستید در آدرس دسته بندی مطالب، برچسب، و در کل هر گونه تایپ سفارشی کار کنید. در نتیجه یک اسکلت مناسب به منظور درک هر چه بهتر مطالب وردپرس خود برای موتور های جستجو را ایجاد نمایید.
 پیوند های یکتا در وردپرس چیست؟


نحوه تغییر پیوند یکتا در وردپرس

به منظور آنکه شما قادر باشید پیوند یکتا وردپرس را تغییر دهید بایستی به پیشخواهن وردپرس خود مراجعه نمایید. پس از آن شما بایستی از بخش تنظیمات زیر منوی پیوند یکتا را انتخاب نمایید. در این صورت شما بایستی همانند تصویر زیر پیوند یکتا در وردپرس را تغییر نمایید.
 پیوند های یکتا در وردپرس چیست؟


در این صفحه شما عناوین زیر را مشاهده مینمایید.

ساده
در این بخش به دلیل آنکه نام نوشته در آن قرار ندارد برای موتور های جستجو گوگل مناسب نمیباشند از اینرو موتور های جستجو نمیتوانند این گونه فرمت را بفهمنند در نتیجه این نوع فرمت فقط به منظور اشتراک گذاری و یا معرفی به مخاطبان مناسب میباشند چرا که لینک شما مختصر میباشد.
روز و نام
این نوع فرمت به علت آنکه تاریخ نوشته در آن درج شده است پیشنهاد نمیگردد. همانگونه که میدانید بایستی آدرس نوشته شما کوتاه و دربردارنده نام نوشته باشد. در نتیجه این گونه از ساختار برای سایت های خبری مناسب میباشد. چرا که تاریخ در سایت های خبری امری مهم میباشد.
دیگر ساختار های موجود نیز در شرایطی مشابه قرار دارند و برای هر وب سایتی خوب نمیباشند. ولیکن یکی از فرمت های موجود یعنی نام نوشته در مقایسه با دیگر ساختار مناسب تر بوده چرا که در بردارنده کلمات کلیدی، نام نوشته، درک بهتر موتور های جستجو و البته کاربران میباشند.
ساختار دلخواه
این گونه فرمت را میتوان مناسب ترین فرمت پیوند یکتا در وردپرس قلمداد نمود. زیرا این امکان برای شما فراهم میباشد که پیوند یکتا مناسبی را متناسب انتخاب نمایید. برای مثال اگر شما یک سایت خبری دارید. در این صورت قادر هستید از کلمه new پیش از ID و نام نوشته خود درج نمایید. در این صورت شما موتور های جستجو را به خوبی راهنمای کرده اید که سایت شما یک سایت خبری میباشد. یا چنانچه که شما در حیطه تولید محتوا فعالیت میکنید شما قادر هستید از کلمه article پس از آدرس دامنه بکار ببرید. در این صورت شما موتور های جستجو را به خوبی راهنمای خواهید نمود که شما تحت عنوان یک پایگاه دانش فعالیت میکنید. همانگونه که مشاهده میکنید شما در این بخش قادر هستید که به وسیله کد و تک موجود ساختار مورد نظر را پیاده نمایید.
نمایش پیوند یکتا وردپرس بر طبق سال
این بخش این شرایط را برای شما به وجود میاورد که در فرمت آدرس خودتان سال هر نوشته را درج نمایید. به همین منظور فقط کافی است از متغیر (%year%) در هر قسمتی از آدرس که تمایل دارید سال نوشته نشان داده شود بکار ببرید.
 پیوند های یکتا در وردپرس چیست؟


نمایش پیوند یکتا وردپرس بر طبق ماه

این بخش این امکان را برای شما فراهم میسازد که در فرمت آدرس خود ماه انتشار هر نوشته را درج نمایید. به همین منظور تنها بایستی شما از متغیر (%monthnum%) در هر قسمتی از آدرس که تمایل دارید که ماه انتشار نشان داده شود بکار ببرید.
نمایش پیوند یکتا بر طبق ساعت
این متغییر این شرایط را برای شما فراهم میسازد تا قادر باشید در ساختار آدرس خودتان روز انتشار هر نوشته را درج نمایید. برای اینکار فقط کافی اس از متغییر (%day%) در هر قسمتی که تمایل دارید روز انتشار نشان داده شود بکار ببرید.
نمایش پیوند یکتا وردپرس بر طبق ساعت
این متغییر برای شما این امکان به وجود میاورد که در فرمت آدرس خود ساعت انتشار هر نوشته را درج نمایید. برای انجام اینکار فقط شما کافی است از متغیر (%hour%) در هر قسمتی از آدرس که تمایل دارید تا ساعت انتشار نشان داده شود بکار ببرید.
نمایش پیوند یکتا بر طبق دقیق
این متغییر این شرایط را برای شما مهیا میسازد تا در ساختار آدرس خود زمان انتشار نوشته بر طبق دقیقه را اعمال نمایید. برای انجام اینکار فقط بایستی متغیر (%minute%) را در هر قسمتی از آدرس که تمایل دارید تا دقیقه انتشار نشان داده شود بکار ببرید.
نمایش پیوند یکتا بر طبق ثانیه
این متغیر این امکان را برای شما مهیا میسازد که تا در فرمت آدرس خودت زمان اتشار نوشته را بر طبق ثانیه درج نمایید. برای انجام اینکار فقط بایستی از متغیر (%second%) را در هر قسمتی از آدرس که تمایل دارید تا ثانیه انتشار نوشته نشان داده شود بکار ببرید.

پیوند های یکتا در وردپرس چیست؟


 نمایش پیوند یکتا بر طبق نام نوشته
این متغیر این امکان را برای شما فراهم میسازد تا در ساختار آدرس خود نام نوشته را درج نمایید. بر همین اساس فقط بایستی از متغیر (%postname%) در هر قسمتی از آدرس که تمایل دارید نام نوشته نشان داده سشود بکار ببرید. توجه کنید که انتخاب نام نوشته در آدرس وردپرس بسیار حائز اهمیت است. از اینرو بایستی نام نوشته خود را به نحوی اعمال نمایید که علاوه بر همخوانی با آدرس نوشته با کلمه ای که مخاطبان در موتور های جستجو به دنبال آن هستند همخوانی داشته باشد.  
نمایش پیوند یکتا بر طبق دسته بندی نوشته
این متغیر این شرایط را برای شما فراهم میسازد تا در فرمت آدرس خود دسته بندی نوشته را درج نمایید. به همین منظور فقط بایستی از متغیر (%category%) در هر قسمتی از آدرس که تمایل دارید تا دسته بندی نوشته نشان داده شود بکار ببرید. توجه نمایید که گزینش پیوند یکتا بر طبق دسته بندی نوشته مناسب ترین پارامتر برای وب سایت های میباشد که در مسائل متعدد به تولید محتوا میپردازند کاربردی خواهد بود.
نمایش پیوند یکتا بر طبق آی دی نوشته
این متغیر این شرایط را برای شما فراهم میسازد که در فرمت آدرس خود آی دی نوشته را درج نمایید. برای انجام اینکار فقط بایستی از متغییر ((%post_id% در هر قسمتی از آدرس که تمایل دارید تا آی دی نشان داده شود بکار ببرید. هر نوشته، برچسب، دسته بندی که در وردپرس بارگذاری میشود در بردارنده یک ID میباشد. که با متصل شدن به دیتا بیس جستجو میگردد و برای مخاطبان قابل مشاهده میباشد. از اینرو شما قادر هستید برای هر نوشته بر طبق ID هر نوشته لینک آنها را به وجود آورید.
نمایش پیوند یکتا بر طبق نام نویسنده
این متغییر این شرایط را برای شما مهیا میسازد تا در فرمت آدرس خود نام نویسنده را درج نمایید. برای انجام انکار فقط کافی است از متغییر (%author%) در هر قسمتی از آدرس که تمایل دارید نام نویسنده نوشته نشان داده شود بکار ببرید. این مسئله در وب سایت های که تعدادی نویسنده دارند بسیار کمک کننده خواهد بود.
 پیوند های یکتا در وردپرس چیست؟


تغییر پیوند یکتا در وردپرس بدون 404

چنانچه که سایت شما برای مدت طولانی است که فعالیت میکند و شما تصمیم دارید پیوند یکتای خود را تغییر نمایید. در این صورت بایستی متوجه شوید که با عوض نمودن پیوند یکتا در وردپرس با صفحات 404 از سمت موتور های جستجو رو در رو میشوید. برای آنکه این مشکل برای شما به وجود نیاید بایستی آدرس شما با فرمت 301 به فرمت جدید آدرس ها ریداکت داده شوند. تا به این طریق علاوه بر برطرف نمودن این مشکل بر روی سئو سایت شما نیز آسیبی وارد نکند. به همین منظور بهترین راهبرد برای شما بکار گیری از افزونه Yoast Seo میباشد. که با نصب آن پیوند های شما به صورت اتوماتیک به ساختار جدید ریداکت 301 میگردند.
 پیوند های یکتا در وردپرس چیست؟


کلام پایانی
ما در این مقاله تمام تلاش خود را نمودیم تا یه صورت کامل در رابطه با پیوند های یکتا گفتگو نمایم. امیدواریم با مطالعه این مقاله به نحوی مناسب توانسته باشید مناسب ترین نوع فرمت پیوند یکتا را انتخاب کرده باشید و در جهت بهبود وب سایت خود بکار برده باشید. چنانچه که سؤال و یا ابهامی در این زمینه دارید آن را برای کارشناسان ما مطرح نمایید. آنها به بهترین نحو ممکن به سؤالات شما پاسخ خواهند داد.

برچسب ها :
دسته بندی ها :