الزام تعیین سطح دسترسی فولدر و فایل ها در هاست

الزام تعیین سطح دسترسی فولدر و فایل ها در هاست

امید صادقی ادمین
مدت زمان مطالعه: 15 دقیقه 20 خرداد 01

 از مهم ترین موضاعات و مسائلی که میتواند امنیت وب سایت شما را بسیار تحت تأثیر قرار دهد. میتوان به اجازه دسترسی به فایل در شبکه اشاره نمود. به بیان دیگر Permission به معنای دسترسی دادن به فولدر یا فایل های درون هاست میباشد. شما در داخل کنترل پنل هاست قادر میباشید به آسانی به منظور تغییر سطح دسترذسی ها اقدام کنید. ما در این مقاله قصد داریم تا در رابطه با سطوح دسترسی هاست یا همان Permission گفتکو نماییم.
Permission یا سطح دسترسی به چه معنا است؟
Permission به معنای سطوح دسترسی است شما با بکار گیری این قابلیت قادر هستید سطوح دسترسی کاربران گروه هابی متعدد به فایل ها و فولدر های داخل  هاست وردپرس، هاست لینوکس،هاست ویندوز  بنابر نوع میزبانی ، هاست خود را مشخص نمایید. سطوح دسترسی مسئله مهم است چرا که در صورت اعمال اشتباه آن بر روی یک فایل میتوانید اجازه ویرایش آن را به عموم اشخاص بدهید. یا اینکه شخص بتواند فایلی را تغییر بدهد و منجر به هک شدن وب سایت و مشکلات بعدی گردد.
نکته
پرونده های (فایل) وجود دارند که نباید به وسیله همه قابل ویرایش باشند. از اینرو بایستی سطوح دسترسی آن را به گونه ای تنظیم کنید که این فایل ها غیر قابل ویرایش باشند. توجه نمایید که فایل های وجود دارند که شما به منظور دانلود آن را بر روی وب سایت تان قرار میدهید. از اینرو این فایل ها باید برخوردار از سطح دسترسی باشند. که کاربران شما قادر به دانلود این فایل ها باشند. Permission که بر روی پرونده و فولدر ها به وجود می آوریم عددی سه رقمی میباشد. که هر کدام از این اعداد دارای معنا و مفهوم خاصی میباشند. 

خطای 403 نشان دهنده حطای مربوط به سطح دسترسی فایل ها میباشد. چنانچه که فایلی حاوی سطح دسترسی محدود شده باشد و چنانچه که شما بخواهید به آن دسترسی پیدا نمایید. در این صورت شما با خطای Forbidden 403 روبرو خواهید شد.
 

آشنایی با انواع Permission


خواندن (Read)
این مجوز به این معنا میباشد که شما قادر هستید یک فایل یا فولدری را بخوانید.
نوشتن (Write)
مجوز نوشتن به این معنا است که شما قادر هستید بر روی فایل مورد نظر ویرایش اعمال کنید.
اجرا (Execute)
Permission اجرا به این معنی میباشد که شما قادر هستید یک فایلی را اجرا کنید.
انواع سطح کاربری
کاربر/یوزر
کاربر اصلی یا همان Owner که بیشترین میزان سطح دسترسی را در اختیار دارد. به بیان ساده همان یوزر هاست.
گروه/Groups
تابع یوزر اصلی میباشد.
عموم/جهان(World)
مقصود از عموم یا کلمه جهان همه ای کسانی میباشد که سایت را مشاهده مینمایند.
 الزام تعیین سطح دسترسی فولدر و فایل ها در هاست


سطح دسترسی فایل و فولدر ها در هاست
دسترسی برای هر گروه کاربری که در بالا عنوان کردیم (Group، Owner، World) به هشت صورت امکان پذیر میباشد.

     0:

این حالت هیچ یا None میباشد به این معنا است که هیچ دسترسی به منظور خواندن، نوشتن و اجرا وجود ندارد.

     1:

این حالت Execute یا اجرا است. به این معنا است که دسترسی برای گروه کاربری مورد نظر به منظور اجرای پرونده  و فولدر ها مهیا میسازد.

     2:

Write یا نوشتن است. به این معنا میباشد که دسترسی برای گروه کاربری مورد نظر به منظور ویرایش و یا نوشتن پرونده  ها و فولدر ها را مهیا میسازد.

     3

Write and Execute  نوشتن و اجرا است. به این معنا میباشد که سطح دسترسی برای گروه کاربری مورد نظر به منظور نوشتن و اجرای پرونده ها و فولدر ها را مهیا میسازد.

     4:

این حالت Read یا خواندن است. به این معنا میباشد که سطح دسترسی برای گروه کاربری مورد نظر به منظور خواندن پرونده ها یا فولدر ها را مهیا میسازد.

     5:

Read and Execute خواندن و اجرا است. به این معنی میباشد که دسترسی برای گروه کاربری مورد نظر به منظور خواندن و اجرای فایل و یا فولدر ها را مهیا میسازد.

     6:

Read and Write خواندن و نوشتن است. به این معنا میباشد که دسترسی برای گروه کاربری مورد نظر به منظور خواندن و نوشتن پرونده یا پوشه ها را مهیا میسازد.

     7:

Read and Write and Execute هر سه سطح دسترسی خواندن، اجرا، نوشتن است. به این معنا میباشد که دسترسی برای گروه کاربری مورد نظر به منظور خواندن، نوشتن، اجرای پوشه یا فوادر ها را مهیا میسازد.

 الزام تعیین سطح دسترسی فولدر و فایل ها در هاست


تشریح انواع سطح دسترسی
به منظور نشان دادن Permission از حروف که در زیر بیان خواهیم نمود استفاده میشود.

    Read: سطح دسترسی r

    Write: سطح دسترسی w

    Execute: سطح دسترسی x

از اینرو چگونگی نشان دادن اعداد توضیح داده شده در بالا به شکل زیر میباشد.


None

0

Execute

–x

1

Write

-w-

2

Write-execute

-wx

3

Read

r–

4

Read-execute

r-x

5

Read-write

rw-

6

Read-write-execute

rwx

7


نحوه دادن Permission
o    اعدادی که در دسترسی ها از آنها استفاده میکنیم در بردارنده اعداد0، 4، 5، 6، 7 هستند.
o    اعداد یک، دو و سه در حالت ترکیبی مورد استفاده قرار میگیرد برای نمونه 1+4 نشان دهنده سطح دسترسی 5 میباشد و به همین ترتیب باقی اعداد.
o    به صورت پیش فرض 755 دسترسی فولدر ها میباشد.
o    به صورت پیش فرض 644 دسترسی فایل ها میباشد.
o    برای فولدر های سیستمی شما میتوانید از دسترسی 700 یا 750 استفاده کنید.
o    دقت نمایید که عدد 0 نمیتواند در جایگاه اول قرار گیرد. برای نمونه اگر شما عدد سطح دسترسی این فرم را  0   7   5 داشته باشید. در این صورت این سطح دسترسی درست نمیباشد چرا که کاربر اصلی یا همان Owner بایستی از حداقل سطح دسترسی برخوردار باشد.
سطح دسترسی فایل ها در هاست
در زیر برخی از کد های سطح دسترسی برای فایل ها را برای شما مطرح مینماییم:
کد 600
این کد فایل تعیین شده (مورد نظر) را غیر قابل دسترس میکند.
کد 644
این کد فایل تعیین شده (مورد نظر) را برای عموم قابل خواندن میکند از قبیل اسناد HTML
کد 666
این کد فایل تعیین شده (مورد نظر) را قابل خواندن و ویرایش میکند.
کد 755
این کد فایل تعیین شده (مورد نظر) را برای عموم قابل خواندن و اجرا شدن میکند.
کد 777
این کد فایل تعیین شده (مورد نظر) را برای عموم قابل نوشتن و اجرا میکند. استفاده از این سطح دسترسی یا همان Permission توصیه میشود که با احتیاط صورت گیرد. چرا که منجر میشود پوشه یا فولدر برای همه در دسترس و قابل تغییر باشد. از اینرو در استفاده از این سطح دسترسی بسیار دقت کنید. چرا که دسترسی جامعی در تمامی زمینه ها به همه ی کاربران میدهد.
    شما علاوه بر فایل ها بایستی مجوز سطح دسترسی به فولدر ها را نیز مشخص کنید.
نکته
چنانچه که سطح دسترسی به درستی تنظیم نگردد شما با خطای Internal Server Error روبرو خواهید شد.
 نحوه دادن Permission o	اعدادی که در دسترسی ها از آنها استفاده میکنیم در بردارنده اعداد0، 4، 5، 6، 7 هستند. o	اعداد یک، دو و سه در حالت ترکیبی مورد استفاده قرار میگیرد برای نمونه 1+4 نشان دهنده سطح دسترسی 5 میباشد و به همین ترتیب باقی اعداد. o	به صورت پیش فرض 755 دسترسی فولدر ها میباشد. o	به صورت پیش فرض 644 دسترسی فایل ها میباشد. o	برای فولدر های سیستمی شما میتوانید از دسترسی 700 یا 750 استفاده کنید. o	دقت نمایید که عدد 0 نمیتواند در جایگاه اول قرار گیرد. برای نمونه اگر شما عدد سطح دسترسی این فرم را 0  7  5 داشته باشید. در این صورت این سطح دسترسی درست نمیباشد چرا که کاربر اصلی یا همان Owner بایستی از حداقل سطح دسترسی برخوردار باشد. سطح دسترسی فایل ها در هاست در زیر برخی از کد های سطح دسترسی برای فایل ها را برای شما مطرح مینماییم: کد 600 این کد فایل تعیین شده (مورد نظر) را غیر قابل دسترس میکند. کد 644 این کد فایل تعیین شده (مورد نظر) را برای عموم قابل خواندن میکند از قبیل اسناد HTML کد 666 این کد فایل تعیین شده (مورد نظر) را قابل خواندن و ویرایش میکند. کد 755 این کد فایل تعیین شده (مورد نظر) را برای عموم قابل خواندن و اجرا شدن میکند. کد 777 این کد فایل تعیین شده (مورد نظر) را برای عموم قابل نوشتن و اجرا میکند. استفاده از این سطح دسترسی یا همان Permission توصیه میشود که با احتیاط صورت گیرد. چرا که منجر میشود پوشه یا فولدر برای همه در دسترس و قابل تغییر باشد. از اینرو در استفاده از این سطح دسترسی بسیار دقت کنید. چرا که دسترسی جامعی در تمامی زمینه ها به همه ی کاربران میدهد. 	شما علاوه بر فایل ها بایستی مجوز سطح دسترسی به فولدر ها را نیز مشخص کنید. نکته چنانچه که سطح دسترسی به درستی تنظیم نگردد شما با خطای Internal Server Error روبرو خواهید شد.  کلام پایانی در این مقاله از صبا هاست ما سعی نمودیم با وارسی انواع permission و مجوز های دسترسی کاربران در حوزه اینترنت گفتگو نماییم. پس ازآشنایی با انواع permission های هاست شما قادر خواهید بود. مجوز دسترسی به پرونده و پوشه ها را مشخص کنید. در این صورت هر پرونده و یا پوشه ای مناسب با نوع و البته محتوای آن در دسترس همه قرار میگیرد. از اینرو از مشکلات احتمالی جلوگیری مینماید.


کلام پایانی


در این مقاله از صبا هاست ما سعی نمودیم با وارسی انواع permission و مجوز های دسترسی کاربران در حوزه اینترنت گفتگو نماییم. پس ازآشنایی با انواع permission های هاست شما قادر خواهید بود. مجوز دسترسی به پرونده و پوشه ها را مشخص کنید. در این صورت هر پرونده و یا پوشه ای مناسب با نوع و البته محتوای آن در دسترس همه قرار میگیرد. از اینرو از مشکلات احتمالی جلوگیری مینماید.


برچسب ها :
دسته بندی ها :