برنامه نویسی واکنشی چیست؟

برنامه نویسی واکنشی چیست؟

امید صادقی ادمین
مدت زمان مطالعه: 15 دقیقه 17 خرداد 01

برنامه نویسی واکنشی چیست؟

برنامه نویسی واکنشی یک راه برای توسعه برنامه هایی است که در اطراف این جریان های داده ناهمزمان ساختار یافته اند. این کار برای بهبود تجربه کاربر انجام می شود. برنامه نویسی واکنشی انجام شده است تا برنامه ها پاسخگو تر باشند. شما نمیخواهید نرم افزار را به حالت انجماد بسپارید زیرا برای یک جریان اطلاعات خاص منتظر میماند تا به اینترنت بیاید. رویدادها، پیام ها، تماس ها و حتی خرابی ها بوسیله جریان داده ها انجام می شود. برنامه نویسی واکنشی نشان می دهد که وقتی این جریان ها را می بینید، برنامه می تواند با استفاده از یک جعبه ابزار برای فیلتر کردن، ایجاد، تبدیل و اتصال هر یک از این جریان ها واکنش نشان دهد. کد در یک برنامه راکتیو جریانهای داده ای از هر چیزی یک جریان  را ایجاد می کند، مانند: درخواست های HTTP، پیام ها، اعلان ها، تغییرات در متغیرها، وقایع کش، سنسورها و کلیک ها. وقتی این اتفاق می افتد، برنامه به طور ذاتی ناهمگام می شود. برنامه نویسی واکنشی می تواند تقریباً هر چیزی را به یک جریان تبدیل کند تا ناهمگام مدیریت شود. همچنین باعث می شود که این کار  با از دست دادن خطاها ساده تر باشد و باعث می شود که این کد بیشتر قابل انعطاف، قابل خواندن، قابل پشتیبانی و ساده برای نوشتن باشد.

چهار اصل برنامه نویسی واکنشی

در هنگام ایجاد برنامه های کاربردی واکنشی، چهار اصل وجود دارد. اول، یک برنامه پاسخگو هدف اصلی است. این باید سریع در واکنش به همه کاربران باشد. دوم، باید انعطاف پذیر باشد. این به این معنی است که باید اصول طراحی و معماری مناسب برای اطمینان از پاسخگویی در هر شرایطی اعمال شود. سوم، باید مقیاس پذیر باشد. ایده برای اطمینان از پاسخگویی در شرایط بارگیری بسیار آسان، باید بر اساس تقاضا ارتقا یابد. در نهایت، پایه گذاری یک سیستم مقیاس پذیر، انعطاف پذیر و پاسخگو، معماری پیام محور است. یک برنامه پیام محور ممکن است مبتنی بر رویداد، مبتنی بر بازیگر یا هر دو باشد.

برنامه های افزودنی واکنش پذیر

برنامه نویسی واکنشی به عنوان یک مفهوم در حدود 20 سال بوده است، اما تا زمانی که معرفی Reactive Extensions نداشته باشد Extensions Reactive (همچنین به عنوان ReactiveX شناخته می شود) API ها یا برنامه نویسی نامتقارن با جریان های قابل مشاهده است.. ReactiveX دارای دو کلاس است؛ کلاس های قابل مشاهده و تماشاگر. یک کلاس قابل مشاهده منبع داده ای از جریان ها یا وقایع است و یک کلاس مشاهده کننده، آن است که از (واکنشی به) عناصر تولید شده استفاده می کند. قابل مشاهده می تواند ناظران متعدد داشته باشد بنابراین هر یک از داده های تولید شده توسط هر ناظر دریافت می شود. در ReactiveX یک ناظر اشتراکی به قابل مشاهده است. قابل مشاهده است و پس از آن جریان داده ها را مشاهده می کند که یک ناظر آن را گوش می دهد و واکنش نشان می دهد. این مجموعه ای از عملیات در یک جریان داده است. موضوع یک فرمت قابل مشاهده است که همچنین یک رابط بیننده را پیاده سازی می کند. این بدان معنی است که افراد می توانند به عنوان ناظر و قابل مشاهده عمل کنند. ما همچنین می توانیم اپراتورها را به یک جریان اعمال کنیم. این تعریف می کند که چگونه و چه زمانی مشاهده می شود باید جریان را تولید کند. اکثر اپراتورها توابع را در یک قابل مشاهده و اجرا می کنند و قابل مشاهده هستند. صباهاست

برچسب ها :
دسته بندی ها :