محاسبات لبه ای چیست ؟

محاسبات لبه ای چیست ؟

امید صادقی ادمین
مدت زمان مطالعه: 15 دقیقه 21 خرداد 01

محاسبات لبه چیست و چگونه شبکه را تغییر می دهد؟

  محاسبات لبه یک راه برای ساده سازی جریان ترافیک از دستگاه های  اینترنت اشیاء است  IoT و ارائه تجزیه و تحلیل داده های محلی در زمان واقعی است محاسبات لبهبه داده های تولید شده توسط اینترنت از وسایل (IoT) اجازه می دهد . پردازش بیشتر به جای آن ایجاد شود به جای ارسال آن در مسیرهای طولانی به مراکز داده یا ابرها با انجام این محاسبات نزدیک به لبه شبکه، سازمانها اطلاعات مهم را در زمان واقعی نزدیک می کنند نیاز به سازمان در بسیاری از صنایع، از جمله تولید، مراقبت های بهداشتی، مخابرات و مالی.  

 بررسی دقیق محاسبات لبه ای

  محاسبات لبه یک شبکه شبکه ای از مراکز داده های کوچک است که پردازش یا ذخیره داده های بحرانی را به صورت محلی انجام می دهد و همه داده های دریافت شده را به یک مرکز داده مرکزی یا مخزن ذخیره سازی ابر بر می گرداند در نتیجه کمتر از 100 فوت مربع. به طور معمول در موارد استفاده از IoT اشاره می شود، جایی که دستگاه های لبه داده ها را جمع آوری می کنند گاهی اوقات عظیم آن ها  و همه آنها را به یک مرکز داده یا ابر برای پردازش ارسال می کنند.   محاسبات لبه داده ها را به صورت محلی مرتب می کند بنابراین بعضی از آنها به صورت محلی پردازش می شوند و ترافیک پشتی را به مخزن مرکزی کاهش می دهند. به طور معمول این کار توسط دستگاه های IoT انجام می شود و داده ها را به یک دستگاه محلی که شامل : محاسبات، ذخیره سازی و اتصال شبکه در یک فاکتور کوچک است، انتقال می دهد. داده ها در لبه پردازش می شوند و تمام یا بخشی از آن به مخزن پردازش یا ذخیره سازی مرکزی در مرکز داده های شرکت، تسهیلات اشتراک مشترک یا ابر IaaS ارسال می شود.  

اعمال محاسبات لبه در شرایط چیست؟

اعمال محاسبات لبه در شرایط مختلف ایده آل است یکی از آن موارد این است که دستگاه های IoTدارای اتصال ضعیف هستند و برای دستگاه های IoT به طور مداوم به یک ابر مرکزی متصل نیست. موارد استفاده دیگر مربوط به پردازش اطلاعات حساس به تأخیر است محاسبات لبه باعث کاهش تاخیر زمانی می شود که داده ها نباید بیش از یک شبکه به یک مرکز داده یا ابر برای پردازش متصل شوند. این ایده برای شرایطی است که تاخیرهای میلی ثانیه ممکن است غیرقابل قبول باشد، مانند خدمات مالی یا تولید. در اینجا یک نمونه از محاسبات لبه است یک مخزن نفت در اقیانوس که دارای هزاران سنسور تولید مقدار زیادی از داده ها که بیشتر آنها می تواند غیر قابل درک باشد شاید داده هایی باشد که تأیید می کند سیستم ها به درستی کار می کنند.   این داده ها لزوما نباید بیش از یک شبکه به محض تولید آن ارسال شود بنابراین سیستم محاسبات لبه محلی این داده ها را کامپایل می کند و گزارش های روزانه را به یک مرکز داده مرکزی یا ابر برای ذخیره سازی درازمدت ارسال می کند با ارسال اطلاعات مهم در شبکه سیستم محاسبات لبه داده هایی را که در حال عبور از شبکه هستند کاهش می دهد. یکی دیگر از موارد مورد استفاده برای محاسبات لبه، ساخت شبکه های بعدی 5G  تلفن همراه توسط شرکت های مخابراتی بوده است کلی کین مدیر تحقیقاتی IDC که محاسبات لبه را مطالعه می کند. پیش بینی می کند که ارائه دهندگان مخابرات 5Gرا به شبکه های بی سیم خود متصل می کنند به طور فزاینده ای مراکز داده های میکرو را اضافه می کنند که در مجاورت برج G5قرار دارند. صاحبان  کسب و کار می توانند در این مراکز میکرو داده ها را به منظور انجام محاسبات لبه ای خریداری یا اجاره کرده و سپس دسترسی مستقیم یک دروازه به شبکه وسیع تر ارائه دهنده مخابرات را  ارائه دهند که توانایی اتصال به  ارائه دهنده ابری عمومی IaaS را داشته باشند.
برچسب ها :
CDN
دسته بندی ها :
CDN