پلتفرم جریان داده چیست؟

پلتفرم جریان داده چیست؟

امید صادقی ادمین
مدت زمان مطالعه: 15 دقیقه 18 خرداد 01

پلتفرم جریان داده چیست؟

مزیت استفاده از پلتفرم جریان داده پلتفرم جریان داده برای حل انفجار کسب و کارهای اطلاعاتی طراحی شده اند اکثر سازمانها با انفجار اطلاعاتی از برنامه های جدید، فرصت های کسب و کار جدید، IoT  و موارد دیگر مواجه هستند.  معماری درست از ایده آل ترین تصور یک سیستم پاک و بهینه سازی شده  است که به کسب و کار اجازه می دهد تا بر روی تمام داده ها سرمایه گذاری کند. سیستم های سنتی مورد استفاده برای حل این مشکلات در یک مدل  دورانی طراحی شده اند که از قبل سیستم های توزیع شده در مقیاس وسیع را طراحی کرده اند و آنها توانایی مقیاس برای پاسخگویی به نیازهای سازمان مدرن مبتنی بر داده ها ندارند. پلتفرم های جریان داده برای حل این مشکلات در معماری مدرن و توزیع شده طراحی شده اند. استفاده  از پلتفرم های جریان داده است که به نفع سازمان ها در حال افزای  می باشد .

قیاس پلتفرم پیام رسان های سنتی و مدرن

در پیام های سازمانی سنتی، صف های پیام و اتوبوس هایی که بسیاری از سیستم های داخلی را به یکدیگر متصل می کنند وجود دارد. برخی از شرکت ها صدها یا هزاران کارگزار رسمی  دارند که  پیام ها  را اجرا می کنند به شکلی که هر کدام مستقل هستند و برای یک زیر مجموعه از برنامه ها طراحی شده اند. سیستم های پیام کلاسی نه توزیع پذیر و نه مقیاس پذیر، هستند و اغلب پشتیبانی ها از تنها یک یا تعداد انگشت شماری از برنامه های کاربردی انجام می شوند. یک پلت فرم جریان داده ها بر پایه سیستم های توزیع شده ساخته می شود و به یک شرکت کلان متصل می گردد  پشتیبانی از بسیاری از انواع برنامه های اصلی، سیستم های پیام رسانی بیشتر استفاده می شود. یک پلت فرم جریان داده خوب باید برای اجرای پرس و جو، شغل و برنامه های کاربردی  به طور مداوم ساخته شود. پردازش دسته ای غیر استارتر است، زیرا اطلاعات 24 ساعته به عنوان غیرقابل مشاهده است. یکپارچه سازی داده  های مقیاس پذیر تمام پلتفرم های قبلی از فن آوری هایی هستند که هیچ کاری انجام نمی دهند بلکه جنبش داده ها را افزایش میدهند EAI و ESB ها سریع و کم حجم جریان داده، در حالی که ETL حجم آهسته، حجم زیادی، جریان داده مقیاس پذیر را مدیریت کرد. در اینجا، شرکت ها به طور سنتی مجبور بودند بین تأخیر یا مقیاس پذیری و یا  انعطاف پذیری را انتخاب کنند. یک راه برای مشاهده پلتفرم جریان به عنوان یک سطح بالا از این سیستم ها است که در آن نیازی به انتخاب بین این گزینه ها نیست. مهمترین نکته  ای که باید در نظر گرفت  این است که پلت فرم جریان داده ها، در فرم نهایی آن، یک پلت فرم توسعه نرم افزار است که جریان های دائمی و مقیاس پذیر را در طول یک حیات یک  شرکت امکان می دهد. این کار بیش از دریافت داده ها از محل به محل و سوء استفاده از آن در راه است این پلت فرم زیرساختی برای ساختن پیشرفته ترین برنامه های پیشرفته در زمان واقعی است. پلت فرم جریان داده ها یک تغییر قدم از سیستم های سنتی است که با آن  قادر به پاسخگویی به خواسته های یک جهان واقعی در زمان واقعی خواهیم بود.  آنها طراحی شده برای پردازش انواع مختلف جریان داده ها از سراسر کسب و کارهستند  که از جمله آنها مجموعه داده های عظیم  و توزیع آنها در زمان واقعیشان می باشد. Saba.Host

برچسب ها :
دسته بندی ها :